Windows XP vervangen door Linux

Linux-mint-screen

Zoals waarschijnlijk bekend, wordt Windows XP niet meer ondersteund door Microsoft, en dus komen daar geen updates meer voor. Dat betekent, dat het werken met XP steeds onveiliger wordt. Daarom wordt het tijd om Windows XP van de computer te gooien.

Helaas zijn veel, veelal oudere, computers niet geschikt voor Windows 7, laat staan Windows 8. Er is echter een alternatief, nl. Linux.

Linux is, net als Windows (en OSX voor de Apple), een besturingssysteem. Linux kan gebruikt worden op alle computers waar Windows het ook op doet. De oude Windows-programma’s (zoals MS Office of Photoshop) werken echter niet onder Linux.

Gelukkig bestaan er voor Linux veel alternatieven voor bestaande WIndows-software. Zeker als u met de computer niet veel meer doet dan surfen, emailen , brieven e.d. schrijven, muziek luisteren en films kijken, is Linux een beter geschikt besturingssysteem dan WIndows, o.a. vanwege zijn relatieve ongevoeligheid voor virussen e.d.

Mocht ik hiermee al de belangstelling van XP-gebruikers gewekt hebben: als u overweegt over te stappen op Linux, kan ik Linux Mint (één van de vele Linux-varianten) ten zeerste aanbevelen. Kijk eens op deze site voor veel meer informatie.